Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg

Framsidan_pa_Las_1_Las_3_Skriv_1_Skriv_3.jpg

Läs 1

24 läsövningar

Bokstäverna A, S, L, M, R, I, V, N, O, F, K, E, T, B, U (15 st)

Ord med 2 - 3 ljud

Många vokalövningar

Enkla meningar

Framsidan_pa_Las_2.jpg

Läs 2

52 läsövningar

Bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, J, Å, H, C, X, Z, W, Q (14 st)

Frekventa småord

Ord med ändelser

Många vokalövningar

Två konsonanter i början av ord

Vokal- och konsonantförväxlingar

Enkla meningar och texter

Framsidan_pa_Las_3.jpg

Läs 3

54 läsövningar

Frekventa småord

Många vokalövningar

Böjning av substantiv, adjektiv och verb

Två och tre konsonanter i början av ord

Vokal- och konsonantförväxlingar

Sammansatta ord m.m.

Enkla meningar och texter

10 berättelser

Framsidan_Skriv_1.jpg

 Skriv 1

24 skrivövningar

Bokstäverna A, S, L, M, R, I, V, N, O, F, K, E, T, B, U (15 st)

Ord med 2 - 3 ljud

Många vokalövningar

Enkla meningar

Framsidan_pa_Skriv_2.jpgSkriv 2

24 skrivövningar

Bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, J, Å, H, C, X, Z, W, Q (14 st)

Ord med ändelser

Många vokalövningar

Två konsonanter i början av ord

Enkla meningar

Svara på frågor till texter

Alfabetet

Framsidan_pa_Skriv_3.jpgSkriv 3

30 skrivövningar

Många vokalövningar

Böjning av substantiv, adjektiv och verb

Två och tre konsonanter i början av ord

Sammansatta ord m.m.

Svara på frågor till texter

Återberätta texter skriftligt

bli-en-lasare-handledning_3.jpgHandledning

Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och skrivböcker.

paket-bli-en-lasare_1.jpgBli en läsare består av ett paket med:

  • Läseböcker och skrivböcker på tre nivåer (1 ex. av varje bok)
  • Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och skrivböcker
  • Webbmaterial för utskrift
  • Markörkort och bokstavskort
  • Datorövningar - sex program (Ec Logic)www.eclogic.se

Läseböcker, skrivböcker, handledning och datorövningar säljs även separat.

 

Bli en läsare-med läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel som sätter fokus på

strukturerad avkodningsträning - från högläsning och förståelse av enstaka ord till läsning

och förståelse av längre texter. Skrivövningarna följer arbetsgången i läsövningarna.

Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

 

Bli en läsare ges ut av Lära förlag www.laraforlag.se

och är producerat med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)

 

 

online-bli-en-lasare.jpgBli en läsare - sex datorövningar

A Sambandet språkljud och bokstavstecken

B Fonologisk träning i fyra steg

C Två slags vokalljud

D Träning med flashcard-metoden

E Ljudförväxlingar

F Läsflyt

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.