2021

Föreläsning om det nya läromedlet "Lätta läsvägen - strukturerad läsinlärning i 7 steg", "Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg" och "Läsinlärning i 7 steg".
OBS! Jag planerar inga egna föreläsningar 2021. Jag kommer däremot gärna till din kommun eller till ditt rektorsområde och föreläser om metoden och läromedlet "Bli en läsare- med läsinlärning i 7 steg" som riktar sig till lite äldre elever. Jag kommer också gärna och föreläser om metoden och läromedlen "Lätta läsvägen - strukturerad läsinlärning i 7 steg" och "Läsinlärning i 7 steg" som riktar sig till de yngre eleverna.

 

Vägen till effektiv läsinlärning för lite äldre elever
Välkommen till en föreläsning där jag informerar om läsinlärning i 7 steg, ett arbetssätt som vuxit fram tillsammans med mina elever i specialundervisning. Grundidén är att man börjar med laborativ träning på fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. De 7 stegen i denna läsmetod underlättar för eleven att knäcka läskoden och utveckla läsförmågan till en läsning med bra flyt och god förståelse.

Till metoden finns läromedlet "Bli en läsare-med läsinlärning i 7 steg" (Lära Förlag AB). "Bli en läsare" är ett heltäckande läromedel med läs- och skrivövningar samt datorövningar. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning - från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.

 

Föreläsningen innehåller bl.a.

  • Bakgrund till de 7 stegen
  • Kartläggning av fonemisk medvetenhet
  • Konkret och detaljerad beskrivning av de 7 stegen
  • Vetenskaplig forskning
  • Genomgång av de olika delarna i läromedlet "Bli en läsare", som består av Handledning, Läs 1-3, Skriv 1-3, datorövningar och webbmaterial.

Målgrupp: Lärare/speciallärare på mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, särskollärare på grundsär, gymnasiesär, särvux, sfi-lärare m.fl.

 

Vägen till effektiv läsinlärning för de yngre eleverna

Välkommen till en föreläsning där jag informerar om läsinlärning i 7 steg, ett arbetssätt som vuxit fram tillsammans med mina elever i specialundervisning. Grundidén är att man börjar med laborativ träning på fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. De 7 stegen i denna läsmetod underlättar för eleven att knäcka läskoden och att utveckla läsförmågan till en läsning med bra flyt och god förståelse.

Till metoden finns läromedlen "Lätta läsvägen - strukturerad läsinlärning i 7 steg" (Lära förlag AB) och "Läsinlärning i 7 steg" (Liber AB). Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning - från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.


Föreläsningen innehåller bl.a.

  • Bakgrund till de 7 stegen
  • Kartläggning av fonemisk medvetenhet
  • Konkret och detajerad beskrivning av de 7 stegen
  • Vetenskaplig forskning
  • Genomgång av de olika delarna i läromedlet "Läsinlärning i 7 steg", som består av Läsebok 1-3, Laborativt läsmaterial, två Lärarböcker.

 Målgrupp: Lärare/speciallärare på lågstadiet, särskollärare på grundsärskolan, sva-lärare m.fl.

 

Villkor och anmälan

Anmälan är bindande. En kursplats kan alltid överlåtas till någon annan.

Ni får en bekräftelse efter anmälan. Ni som redan anmält er kan bortse från detta utskick.

  

Anmäl dig här!

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.