Läsinlärning i 7 steg

skanna0004.jpg 

Läsebok 1

Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st)

Ord med 2-3 ljud

Enkla ord av typen konsonant - vokal - konsonant

Enkla meningar

 

skanna0001.jpg

Läsebok 2

Genomgång av Å, B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q (15 st)

Frekventa småord

Ändelserna -a, -ar, -er, -t, -en, -et, -arna, -or, -orna

Konsonantförbindelser i början och i slutet av ord

Ljudförväxlingar

Enkla meningar och texter

 

skanna0014_2.jpg Läsebok 3

45 läsövningar 

Ordläsning + meningar + enkla texter i 35 läsövningar

Läsning av 10 lite längre texter

Moment som behandlas:

Frekventa småord

Två och tre konsonanter i början av ord

Böjning av adjektiv och verb

Vokal - och konsonantförväxlingar

Supradentaler

                                              Sammansatta ord mm.

 

 

skanna0002.jpg

 Laborativt läsmaterial med bilder, ord och meningar på kort i färg. Korten levereras i ett häfte. Läraren kan klippa ut och plasta in korten.

 

Laborativt läsmaterial är tänkt att på ett lekfullt och varierat sätt bidrar till en god start i läsinlärningen.

 

Materialet, som består av 23 lässpel, följer inlärningsgången i Läsebok 1 och Läsebok 2 och är en förstärkning och extra träning till läsövningarna i läseböckerna.

skanna0003.jpg 

Lärarbok till Läsebok 1, Läsebok 2 och Laborativt läsmaterial

Lärarboken innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna. Det finns också kopieringsunderlag med bl.a. möjlighet att kartlägga fonologisk medvetenhet på såväl gruppnivå som individnivå samt läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna.

Det finns också följande kopieringsunderlag:

Kontroll av bokstavskännedom, kontroll av läsförmåga, ändelsekort och kort med konsonantförbindelser, frekventa småord och extra träning med stavelser.

Lararbok-Lasebok-3.jpgLärarbok till Läsebok 3

Anvisningar till alla läsövningar i Läsebok 3

 

 

 

 

 

Arbetsbok-1-Liber_1.jpgArbetsbok 1

bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st)

ord med 2-3 ljud

enkla ord med 2-3 ljud

enkla ord av typen konsonant-vokal-konsonant

enkla meningar

Arbetsbok-2-Liber.jpgArbetsbok 2

bokstäverna Å, B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q (15 st)

ljudenliga ord

frekventa småord

ord med konsonantförbindelser och ändelser

vokal - och konsonantförväxlingar

enkla meningar och texter

Arbetsbok-3-Liber.jpgArbetsbok 3

två och tre konsonanter i början av ord

böjning av adjektiv och verb

vokal - och konsonantförväxlingar

supradentaler

sammansatta ord

ändelser

frekventa småord

övningar direkt kopplade till alla texter i Läsebok 3

 

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i 7 steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Läseböcker, arbetsböcker, laborativt läsmaterial och de två lärarhandledningarna säljs separat. Läsinlärning i 7 steg ges ut av Liber förlag med produktionsstöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM).

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.