Lätta läsvägen - strukturerad läsinlärning i 7 steg

Las-A-framsida_3.jpg

Läs A

25 övningar

bokstäverna A, L, S, M, R, I, V (7st)

hör du - övningar

stavelseövningar med 2 ljud

läsövningar på ord med 2-3 ljud

 

 

Ova-A-Framsida_1.jpgÖva B

31 övningar

bokstäverna A, L, S, M, R, I, V (7st)

ljudanalysövningar

ord med 2-3 ljud

Las-B-Framsida.jpgLäs B

51 övningar

bokstäverna N, O, F, J, K, E, T, B, U (9 st)

hör du - övningar

stavelseövningar med 2 ljud

läsövningar på ord med 2-3 ljud

vokalövningar

vanliga småord

ändelserna a, ar, er och t

enkla meningar

Ova-B-Framsida.jpgÖva B

40 övningar

bokstäverna N, O, F, J, K, E, T, B, U (9 st)

ljudanalysövningar

ord med 2-3 ljud

vanliga småord

enkla meningar

Las-C-Framsidan_1.jpgLäs C

57 övningar

bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, Å, H, C, X, Z, W, Q (13 st)

hör du - övningar

vanliga småord

vokalövningar

ändelserna en och et

två konsonanter i början av ord

vokal- och konsonantförväxlingar

enkla meningar, texter och åtta berättelser

Ova-C-Framsida.jpgÖva C

56 övningar

bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, Å, H, C, X, Z, W, Q (13)

ljudanalysövningar

ord med ändelser

vanliga småord

två konsonanter i början av ord

övningar direkt kopplade till texter i Läs C

alfabetet

handledning-till-latta-lasvagen.jpgLätta läsvägen - Lärarhandledning

Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och

övningsböcker samt utförlig beskrivning av 7-stegsmetoden.

Lätta läsvägen - strukturerad läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel

med en mycket långsam inlärningsgång för nybörjare. Grundidén med metoden

läsinlärning i 7 steg är att man börjar med laborativ träning av fonemisk medvetenhet

parallellt med läsinlärning. Detta leder till en stabil läs- och skrivinlärning.

Läromedlet består förutom av läseböcker och övningsböcker av lärarhandledning, låda

med bokstavskort, markörer, ändelsekort mm., läggspel, datorövningar och webbmaterial

för utskrift.

De sju böckerna ovan, lådan med bokstavskort mm., datorövningar till Läs A (Online A) och

Läs B (online B) samt webbmaterial är färdiga och ges ut av Lära förlag. 

 

Läggspel AÄntligen är Läggspelen till Lätta läsvägen klara! Se Lära förlag!

 

Läggspel A innehåller följande spel:

Bokstavsbingo 1             Stavelsebingo 1

Bokstavsbingo 2             Stavelsebingo 2

Bokstavsbingo 3             Stavelsebingo 3

 

Memory 1

Memory 2      

Läggspel BLäggspel B innehåller följande spel:

 

Bokstavsbingo 4               Memory 3

Bokstavsbingo 5               Memory 4

                                             Memory 5

Stavelsebingo 4                Memory 6

Stavelsebingo 5                Memory 7

Stavelsebingo 6                Memory 8

Stavelsebingo 7                Memory 9

Stavelsebingo 8                Memory 10

 

Läggspel CLäggspel C innehåller följande spel:

 

Bokstavsbingo 6          Memory 11          Memory 17

Bokstavsbingo 7          Memory 12          Memory 18

Bokstavsbingo 8          Memory 13          Memory 19

                                        Memory 14          Memory 20

Minimala par 1              Memory 15          Memory 21

Minimala par 2             Memory 16          Memory 22

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.