Läsinlärning i 7 steg
- en smart start

En smart start i läsinlärningen

Sju steg för att knäcka läskoden

En metod för läsinlärning som verkligen fungerar

Metoden används till elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, elever i särskola, elever med svenska som andraspråk

Är starkt förankrad i aktuell forskning om läsning

Läsinlärning för alla åldrar - från F-klass till vuxenundervisning

 

Metoden hjälper eleven att få en god start i läsinlärningen genom

  • att tidigt knäcka läskoden och uppnå en läsning med goda strategier
  • en väl strukturerad inlärningsgång 
  • en tydlig och långsam progression avseende sambandet bokstavstecken och språkljud, avkodningsträning och ordförståelse- och läsförståelseträning
  • att börja med laborativ träning på fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt

 

Till metoden finns följande läromedel

1. Läsinlärning i 7 steg (Liber förlag) för F-klass - åk 3, spec-, tal-, grundsär-, sva- mm.

2. Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg (Lära förlag) för mellanstadiet - vuxenundervisning, spec-, tal-, sfi-

3. Lätta läsvägen-strukturerad läsinlärning i 7 steg (Lära förlag) för F-klass- åk 2-3, spec-, tal-, grundsär-, sva mm.

 

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.